• Mandala Bleistift auf Papier 21x30cm 1997
    Mandala Bleistift auf Papier 21x30cm 1997